Freitas, M. Jorge. 2014. «Editorial». Onco.News, n. 26 (Março). Porto, Portugal:5. https://doi.org/10.31877/on.2014.26.05.